1

วิธีสูดควันระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าให้ได้อรรถรสอย่างเต็มที่

วิธีสูดควันระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าให้ได้อรรถรสอย่างเต็มที่ วิธีสูดควันระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าให้ได้อรรถรสอย่างเต็มที่ การสตีฟน้ำยา บุหรี่ไฟฟ้า คือการปล่อยให้ ส่วนผสม สสาร โมเลกุล jues รวมตัวกันโดยปล่อยให้เวลาผ่านไปเรื่อย ๆ เพื่อให้กลิ่นรสมีความชัดมากขึ้น บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง เพิ่มความเข้มข้นของกลิ่นมากขึ้น ช่วยให้ส่วนผสมต่าง ๆ บุหรี่ไฟฟ้า KS Quik  รวมตัวเข้าประสานกัน การสตีฟน้ำยาสามารถสังเกตง่ายๆ จากสีของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า หากน้ำยาที่ผสมมาใหม่ ๆ VMC Pod  สีก็จะอ่อน เมือสตีฟไปสักระยะนึงแล้ว ส่วนผสมต่าง ๆ จะเกิดการรวมตัวกันทำให้เกิดการเปลี่ยนสี ทำให้มีสีที่เข้มขึ้น KS Quik ซึ่งการสตีฟน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าใช้ระยะหลายวันจนถึงเดือน กว่าส่วนผสมจะรวมตัวกันอย่างดี  jues pod วันนี้แอดมินมีมีวิธีการเร่งการสตีฟที่จะช่วยลดระยะเวลาในการสตีฟ มาแนะนำโดยใช้ระยะเวลาไม่ถึงเดือน ได้แก่ 1.วิธีการเขย่า โดยปิดฝาขวดให้แน่น แล้วเขย่าเป็นเวลาสัก 3-5 นาที หรือ มากกว่านั้นก็ได้ จนทำให้เกิดฟอง แล้วตั้งทิ้งไว้ สามารถทำได้ทุกวันจนกว่าสีน้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้าขายส่ง  จะเปลี่ยน 2.น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Coga …

วิธีสูดควันระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าให้ได้อรรถรสอย่างเต็มที่ Read More »