โปรเดือน 9-9 KS Kurve และ Relx น้ำยา Pod เริ่มแรงแบบจุกจริง คุ้มหนักๆ !!

โปรโมชั่น KS Kurve Relx 9-9 2021

KS Promotion
KS KURVE ซื้อน้ำยา 6 กล่อง
แถม 2 กล่อง ราคา 3,300 บาท
(รับส่วนลด 300 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์)

KS V1 ซื้อ 12 กล่อง 4200 บาท
แถมฟรี
✓ KURVE DEVICE 1 เครื่อง
✓ KURVE POD 1 กล่อง

KS V1 3 กล่อง ราคา 750 บาท
ตกกล่องละ 250 บาท
(1 คน 1 สิทธิ์)

RELX Promotion
– RELX ZERO 2 กล่อง 750 บาท
ตกกล่องละ 375 บาท

– RELX Infinity 4 หัว 500 บาท
ตกกล่องละ 125 บาท

โปรสุดปัง KS Relx
KS Kurve ซื้อน้ำยา 6 กล่องฟรี 2 กล่อง
KS Kurve น้ำยา 2 กล่อง 900
KS Kurve ซื้อน้ำยา 12 กล่องฟรีเครื่อง
KS V1 น้ำยา 3 กล่องลด 300
Relx Infinity น้ำยา 4 กล่องลด 300
Relx Zero น้ำยา 2 กล่องลด 250
KS Relx ส่งฟรีซื้อครบ 1000