PODCELEB สินค้าและโปรโมชันต่างๆ เดือนมกราคม 2567 (ตัวแทน)

บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง

KS QUIK 2000 puff

แท่งล่ะ 185 บาท

 

infy6000

INFY 6000 puff

แท่งล่ะ 270 บาท 

 

KS QUIK 5000 puff

แท่งล่ะ 200 บาท
5 แท่ง 975 บาท

 

 

Mildblue 13,000 puff

แท่งล่ะ 270 บาท
5 แท่ง 1,200 บาท

 

VMC 5000 puff

แท่งล่ะ 200 บาท
5 แท่ง 960 บาท

 

KS LUMINA

หัวล่ะ 90 บาท

 

INFY

หัวล่ะ 110 บาท

 

RELX INFINITY

หัวล่ะ 150 บาท

KS KURVE & KURVE MAX

 หัวล่ะ 95 บาท 

 

KS QUIK 2000 puff

 แท่งล่ะ 100 บาท

เฉพาะกลิ่น (แยมสตรอว์,มะนาว,ปอปคอน,ชาสมุนไพร)

 

 

KS QUIK 5000 puff

 แท่งล่ะ 150 บาท

เฉพาะกลิ่น (ลำไย)

 

 

VMC 5000 puff

 แท่งล่ะ 150 บาท

เฉพาะกลิ่น (ไอติมสตรอว์)