PODCELEB แคตตาล็อกสินค้าและโปรโมชันต่างๆ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง

KS QUIK 2000 puff

1 แท่ง 150 บาท 
5 แท่ง 700 บาท 
10 แท่ง 1,400 บาท ส่งฟรี

 

INFY 6000 puff

1 แท่ง 350 บาท 
3 แท่ง 999 บาท 

 

KS QUIK 5000 puff

1 แท่ง 200 บาท 
3 แท่ง 550 บาท
6 แท่ง 1,100 บาท
ส่งฟรี

 

Mildblue 13,000 puff

1 แท่ง 350 บาท 
3 แท่ง 1,099 บาท ส่งฟรี

 

VMC 5000 puff

1 แท่ง 220 บาท 
3 แท่ง 600 บาท
6 แท่ง 1,200 บาท
ส่งฟรี

 

KS LUMINA

1 หัว 100 บาท 
10 หัว 1,000 บาท ส่งฟรี

 

INFY

1 หัว 150 บาท 
4 หัว 500 บาท ส่งฟรี

 

RELX INFINITY

1 หัว 150 บาท 
4 หัว 500 บาท
8 หัว 1,000 บาท ส่งฟรี

 

KS KURVE & KURVE MAX

1 หัว 125 บาท 
8 หัว 1,000 บาท ส่งฟรี

 

KS QUIK 2000 puff

 แท่งล่ะ 100 บาท

เฉพาะกลิ่น (แยมสตรอว์,มะนาว,ปอปคอน,ชาสมุนไพร)

 

 

KS QUIK 5000 puff

 แท่งล่ะ 150 บาท

เฉพาะกลิ่น (ลำไย)

 

 

VMC 5000 puff

 แท่งล่ะ 150 บาท

เฉพาะกลิ่น (ไอติมสตรอว์)